loadingimg

Wczytuję dane...
0 szt. / 
0.00 PLN
  • Szukaj
Kategorie
Wybierz walutę:

Wybierz swoją walutę:


USDEURGBP PLN

Prawo do odstąpienia od umowy

 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)


Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

pisemnie na adres:  ul. Słoneczna 5, 63-308 Gizałki;

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@q-workshop.com;

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się u dołu strony. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy znajdują się z pkt 8 REGULAMINU sklepu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

PATRYK STRZELEWICZ Q-WORKSHOP 
 ul. Słoneczna 5, 63-308 Gizałki 
q-workshop.com
shop@q-workshop.com

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.